Teori til fagprøven

Institusjonskokk - Fagbrev

Kurs-id: 350304
Sted: Foss vgs
Timetall: 80
Kursstart Info: 18.08.2020 - 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2020
Pris: kr 23500 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang, praktisk erfaring fra private eller offentlige institusjonskjøkken, men mangler formell kompetanse? Hvorfor ikke ta fagbrev som institusjonskokk?

Image result for instittusjonskokk
Institusjonskokken skal være en ressurs, spesielt i helse- og omsorgssektoren, og skal kunne produsere mat både i store kvanta og nær den enkelte bruker. Faget er i stadig uvikling gjennom etablering av serveringskonsepter med nye mat- og varetilbud. Sammenhengen mellom ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet. Institusjonskokken har en viktig oppgave i å bidra til å redusere kostholdsrelaterte helseskader gjennom informasjons- og veiledningsarbeid. Institusjonskokken skal ivareta matomsorgen for enkeltpersoner og grupper som av ulike årsaker og for kortere eller lengre tid, ikke selv kan ha ansvaret for eget matstell. Fagarbeideren skal kunne kostplanlegge, produsere, distribuere og framby alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining.
 

Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er: 

  • behandling av råvarer
  • kostplanlegging og sammensetting av ulike dietter
  • produksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining
  • mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter
  • budsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjoner
  • bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen institusjonskokkfaget. Institusjonskokkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg3 Institusjonskokkfaget. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 institusjonskokkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er institusjonskokk.

Hovedområder innen Vg3 Institusjonskokkfaget er:
 
Råvare og produksjon: Hovedområdet handler om kvalitetsvurdering, behandling av råvarer og hel- og halvfabrikater. Råvarenes egenskaper og bruksområder står sentralt. Hovedområdet omfatter også planlegging av måltider ut fra økonomi, ernæring og sensoriske og estetiske krav. Arbeidsteknikker, produksjonsmetoder, oppbevaring, god ressursutnyttelse og effektiv og økonomisk drift inngår. 
 
Kostplanlegging og spesialkost: Hovedområdet handler om planlegging og tilberedning av måltider og menyer og sammenhengen mellom matproduksjon, ernæring, kosthold og helse. Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med gjeldende retningslinjer står sentralt.
 
Hygiene og kvalitetstyring: Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd fra valg av leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon til anretning og servering av måltider. Det omfatter også relevant regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene. 
 
Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter videre etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante regelverk. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: