Teori til fagprøven

Industrimekanikerfaget - Fagbrev

Kurs-id: 304154
Sted: Østfold
Timetall: 157
Kursstart Info: Oppstart ved nok deltakere
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 29800
Kontaktperson: Turid Alice Andresen
E-post: turid.andresen@aof.no
Mobil: +4799398247
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurset i industrimekanikerfaget er beregnet på deg som allerede jobber med tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjoner i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

 

HVORFOR FAGBREV SOM INDUSTRIMEKANIKER?

Med fagbrev som industrimekaniker vil du bli en ressurs for bedriften med dine evner til å følge med i en bransje som er preget av kontinuerlig utvikling med økende grad av automatisering. Dine kunnskaper om stabil optimal drift av industrimekaniske maskiner og utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet, er en trygghet for bedriften.

Du vil også bli attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk som kan: mekanisk oppbygging, regulering og styring, og som har evne til omstilling og helhetlig forståelse for mekaniske prosesser. 

 

STUDIEPLAN FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Fagbrev-kurset i industrimekanikerfaget (vg3) skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for industrimekanikerfaget og tar for seg tre hovedområder. (Les forøvrig hele læreplan på udir) 

Tilvirking og montering: Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer og tilvirking, montering og igangkjøring av mekaniske komponenter knyttet til industritekniske maskiner og utstyr. Videre dekker det industriell montering og overflatebehandling. Hovedområdet omfatter også planlegging og montering av automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer tilknyttet maskiner og utstyr. Sikker utførelse av løfteoperasjoner inngår i hovedområdet.

 

Vedlikehold og reparasjon: Hovedområdet omfatter feilsøking, feilretting og tilstandskontroll på maskiner og utstyr. Videre er sammenføying, vedlikehold, testing og måling av komponenter er en del av hovedområdet. Hovedområdet omfatter også elektrisk til- og frakobling av maskiner og utstyr, rengjøring, smøring og justering.

 

 

Dokumentasjon og kvalitet: Hovedområdet omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og styringssystemer til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Registrering og avviksbehandling etter bedriftens krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er sentralt i hovedområdet. 

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av fagkurset.

 

DETTE FÅR DU HOS AOF

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: fagkurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: Minimum 3- års relevant arbeidspraksis.

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. 
Du melder deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling som industrimekaniker, og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagbrev-kurset finansiert. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: