Teori til fagprøven

Industriell matproduksjon - fagbrev - Bergen

Kurs-id: 301081
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 108
Kursstart Info: 11.02.2020
Klokkeslett: 17.00-21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500,-
Antall dager: 27
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du arbeidserfaring innen matproduksjon mangler dokumentasjon på dine kunnskaper? Med fagbrev har du flere muligheter, kan få mer ansvar og høyere lønnSom fagarbeider i industriell matproduksjon kan du få jobb i bedrifter som driver med næringsmiddelproduksjon.

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen matproduksjon og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse, ved å ta fagbrev som privatist.

MÅL FOR OPPLÆRINGEN
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet Industriell matproduksjon og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Hordaland, kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Faget industriell matproduksjon skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess.

Faget skal legge vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer, prosesser, produkter, kvalitet og kostnader i produksjonsprosessen. Opplæringen skal legge vekt på grunnprinsippene i industriell matproduksjon og utprøving og videreutvikling av nye produkter og produksjonsmetoder. All matproduksjon skal ha et internkontrollsystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling.

Industriell matproduksjon består av følgende programfag:

  • Råvarer, produksjon og kvalitet
  • Maskiner og utstyr
  • Bransje, bedrift og miljø

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget innen industriell matproduksjon.  Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune i juni 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

PRIS OG FINANSIERING
Kurset koster kroner 22.500,-. Kursmateriell og eksamensavgift kommer i tillegg. LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: