Teori til fagprøven

Helsefagarbeiderfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 372062
Sted: Lillestrøm - Teams
Timetall: 80
Kursstart Info: 03.11.2021 - 24.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 04.11.2021
Pris: kr 23900 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Vi gjentar suksessen med å gjennomføre undervisningen i virtuelt klasserom, det vil si at kursets deltakere får tilgang til et klasserom satt opp for kurset. I dette klasserommet vil man delta som om man var i klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.

Jobber du på sykehjem eller med annet omsorgsarbeid?
Da er fagbrev i helsearbeiderfaget det rette for deg!

Helsefagarbeider

 

Om kurset : 

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. 

 
Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her
Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave. 
 

Sentrale oppgaver i helsearbeiderfaget

 • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 •  
 • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 •  
 • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 •  
 • Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 •  
 • Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 •  
 • Journalføring, dokumentasjon og rapportering
   

Gjennomføring

Kurset går over ett semestre med undervisning en kveld i uken, samt selvstudie. 
 

Voksen målgruppe

Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen helse og omsorg  som vil forberede seg til teoretisk eksamen.
 

Veien til fagbrev: 

1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.

2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no

3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet:  https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/

(Merk at i høyremenyen finner du også også oppmeldingsskjema og utregning av praksis)
 
 
Ved å fullføre disse trinnene får du fagbrev, og kan kalle deg selv Helsefagarbeider.
 
Fagbrev
 

Finansiering

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.
 
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering. 
 
Få papir på det du kan hos AOF Oslo og Akershus


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: