Helsefagarbeider Vg3 - Fagbrev

Kurs-id: 333458

Pris: 28100 kr

Godalen videregående skole , Stavanger
Kursstart Info: 04.03.2020 - 25.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 14.02.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no