Teori til fagprøven

Helsefagarbeider - Virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 353139
Sted: AOF Teams -1 - Virtuelt klasserom
Timetall: 120
Kursstart Info: 12.10.2020 til 24.05.2021
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 28.09.2020
Pris: kr 27400 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

HVORFOR FAGBREV SOM HELSEFAGARBEIDER?

Undervisningen vil foregå i virtuelt digitalt klasserom, Teams en dag i uken frem til eksamen.

Fagbrev er et viktig dokument som sier at du kan faget ditt i teori og praksis. Du blir mer konkurransedyktig i omstillingsprosesser, og i kampen om de faste stillingene og høyere stillingsprosent.

Med hevet kompetanse blir du en ettertraktet ressurs for arbeidsgiver og et kvalitetsstempel for virksomheten.

For helsefagarbeidere med fagbrev er det mange muligheter for høyere yrkesrettede utdanninger som: psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrende pleie og eldreomsorg m.m

 

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer, og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Utvidet modell

Språknivå og forkunnskaper: Her trenger du norskspråklige kunnskaper på A2-nivå, både skriftlig og muntlig.

Erfaring fra yrket: Vi anbefaler at du har 3,5 års/6000 timer arbeidserfaring/praksis fra yrket, da du må kunne knytte det teoretiske til din egen praksis.

Denne modellen gjennomføres ved siden av jobb over to semestre. Dermed kan du opparbeide deg fem års praksis, som fylkeskommunene krever for å melde seg opp til praktisk fagprøve.

PC-kompetanse: Du må beherske bruk av PC og de vanligste skriveprogrammene.

 

Metode: Denne modellen gjennomføres med undervisning i klasserom.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

 • •utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • •arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • •planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • •å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • •å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • •journalføring, dokumentasjon og rapportering

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. Hovedområder fra Vg3

Hovedområder i Helsefag er:

Helsefremmende arbeid

 • Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk
 • Anatomi og fysiologi
 • Kosthold og ernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Pleie og omsorg
 • Grunnleggende sykepleie
 • Hygiene og smittevern
 • Helse-, miljø og sikkerhet
 • Førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Empati, respekt og toleranse
 • Selvfølelse og Integritet
 • Observasjon
 • Taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

 • Helhetlig menneskesyn
 • Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid
 • Relevant regelverk
 • Yrkesetikk
 • Rolle og ansvar i samarbeid med andre
 • Planer 
 • Helse-, omsorgs og sosialtiltak.

Gjennomføring
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.

Kurset går ca annenhver mandag over 2 semestre og følger skolens ferier.

Eksamen


Privatisteksamen i slutten av mai 2021.

All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Finansiering
En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: