Helsefagarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 333458

Pris: 28100 (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Godalen videregående skole , Stavanger
Kursstart Info: 02.09.2020 - 18.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no