Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget, virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 353142
Sted: AOF Innlandet
Timetall: 80
Kursstart Info: 08.09.2020 - 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2020
Pris: kr 23 500,- + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Kurset vil gå i digitalt klasserom ved livestreaming i Teams. Det vil være muligheter for toveis kommunikasjon. Du trenger tilgang til en pc med kamera og lyd. Du burde også ha gode norsk kunnskaper for å gjennomføre digitalt.  Kurset vil gå en tirsdagskveld annenhver uke. 

 Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er:

 • Helsefremmende arbeid 
 • Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk
 • Anatomi og fysiologi
 • Kosthold og ernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Pleie og omsorg
 • Grunnleggende sykepleie
 • Hygiene og smittevern
 • Helse-, miljø og sikkerhet
 • Førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Empati, respekt og toleranse
 • Selvfølelse og Integritet
 • Observasjon
 • Taushetsplikt og personvern

 

Yrkesutøvelse

 • Helhetlig menneskesyn
 • Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid
 • Relevant regelverk
 • Yrkesetikk
 • Rolle og ansvar i samarbeid med andre
 • Planer 

Helse-, omsorgs og sosialtiltak.

Kurset er lagt opp til undervisning ca annen hver torsdag. Følger skoleruten i Innlandet.

For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere minst 5 års erfaring eller 8700 timer i faget. Se hjemmesiden til fylkeskommunen for mer info. Man kan melde seg på kurset når man har ca 6000 timer.

For finansiering, ta kontakt med ditt forbund ( stipend ). Har du ikke fullført videregående skole, har du mulig rett til å søke voksenopplæring. Ta kontakt med fylkeskommunen.

Vi kan dele opp fakturaen i 4 deler som fordeles utover kurset. Må være betalt når kurset er ferdig.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: