Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 249847
Sted: Bodø
Timetall: 120
Kursstart Info: Vår 2021
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 31.01.2021
Pris: kr 27400 (kan betales i avdrag)
Antall dager: 33
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF Norge tar smittevern på alvor, vi følger de råd og krav som myndighetene har satt. Derfor kjører vi nå klasseromsundervisning via Teams. 

Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen ! 
 

Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området !

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

•utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum

•arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

•planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren

•å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

•å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

•journalføring, dokumentasjon og rapportering

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.  

Kurset starter så snart vi har nok påmeldte. Påmeldte og interesserte får beskjed. 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: