Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Virtuelt Klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 353031
Sted: Drammen videregående skole
Timetall: 120
Kursstart Info: 12.10.2020 - 24.05.2021
Klokkeslett: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 06.10.2020
Pris: kr Kr. 27.400,- inkl. mva.
Kontaktperson: Nasim Rizvi
E-post: nasim.rizvi@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Kurset vil gå i digitalt klasserom ved livestreaming i Teams. Det vil være muligheter for toveis kommunikasjon. Du trenger tilgang til en pc med kamera og lyd. Du burde også ha gode norsk kunnskaper for å gjennomføre digitalt.  Kurset vil gå en tirsdagskveld annenhver uke. 

 

Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er:

 

Helsefremmende arbeid 

Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk

Anatomi og fysiologi

Kosthold og ernæring

Fysisk aktivitet

Pleie og omsorg

 

Grunnleggende sykepleie

Hygiene og smittevern

Helse-, miljø og sikkerhet

Førstehjelp

 

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon

Konflikthåndtering

Empati, respekt og toleranse

Selvfølelse og Integritet

Observasjon

Taushetsplikt og personvern

 

Yrkesutøvelse

Helhetlig menneskesyn

Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid

Relevant regelverk

Yrkesetikk

Rolle og ansvar i samarbeid med andre

Planer 

Helse-, omsorgs og sosialtiltak.

Kurset er lagt opp til undervisning ca annen hver torsdag. Følger skoleruten i Seljord.

For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere minst 5 års erfaring eller 8700 timer i faget. Se hjemmesiden til fylkeskommunen for mer info. Man kan melde seg på kurset når man har ca 6000 timer.

For finansiering, ta kontakt med ditt forbund ( stipend ). Har du ikke fullført videregående skole, har du mulig rett til å søke voksenopplæring. Ta kontakt med fylkeskommunen.

Vi kan dele opp fakturaen i 4 deler som fordeles utover kurset. Må være betalt når kurset er ferdig.

Kontakt oss gjerne for mer info!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: