Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 364777
Sted: Ålesund
Timetall: 80
Kursstart Info: 17.mars 2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.09.2021
Pris: kr 23900
Kontaktperson: Sindre Muren Nakken
E-post: sindre.nakken@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av undervisningen kan bli flyttet over i virtuelt klasserom, dersom nasjonale bestemmelser eller smittevernhensyn tilsier det.
Kursets lærer og deltakere får da tilgang til et digitalt klasserom. I dette rommet vil man delta som om man var i det fysiske klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.


Norge trenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne flere helsefagarbeidere for å dekke framtidens behov for arbeidskraft på området!

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fylkeskommunen kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Opplæringen vi bidra til å utvikle kompetanse i:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, 
  med brukeren i sentrum
 • helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende
  pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget
  for pasienten/brukeren
 • hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • håndtering av medikamenter etter gjeldende lovverk
 • dokumentasjon og rapportering

Helsearbeiderfaget består av følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid.
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO-organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: