Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 262417
Sted: Polarsirkelen Videregående skole
Timetall: 120
Kursstart Info: September 2019
Klokkeslett: 17.00-21.00
Påmeldingsfrist: 19.08.2019
Pris: kr 27.400,- (kan betales i avdrag)
Antall dager: 38
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen !

Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området !

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

•utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum

•arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

•planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren

•å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

•å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

•journalføring, dokumentasjon og rapportering

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.  Undervisningen er med lærer i klasserom. 

I utgangspunktet settes kurset som som ettermiddagsundervisning - ca. en ettermiddag i uken. Dersom elever fra andre steder ønsker å ta kurset, kan man vurdere å sette det opp med helgesamlinger. Dette kommer vi tilbake til. Dersom du har meldt deg på eller meldt deg som interessert vil du få fortløpende informasjon. 

Kurset starter så snart man har 10 eller flere påmeldte. Interesserte og påmeldte får informasjon.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: