Helsearbeiderfaget - Fagbrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 372256

Pris: 23 900,- + materiell og eksamensavgift kr

teams virtuelt klasserom , Hamar
Kursstart Info: 25.01.2022 - 22.11.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.01.2022
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no