Teori til fagprøven

Helsearbeider Fredrikstad-Sarpsborg H 21

Kurs-id: 366609
Sted: Østfold
Timetall: 192,5
Kursstart Info: 20.09.21
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 36900
Antall dager: 6
Kontaktperson: Venke Helen Mikalsen
E-post: venke.mikalsen@aof.no
Telefon: 69130410
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurset i Helsearbeiderfaget er for deg som har jobbet som pleieassistent i helsesektoren en stund. 

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

Det er stort behov for faglært helsepersonell i Norge. Med frafallet i den videregående skole kan man ikke satse på at dette behovet blir dekket av de unge. Dermed er det du som voksen, og med arbeidserfaring som bør være med på å oppfylle Norges behov for helsefagarbeidere.

 

HVORFOR FAGBREV SOM HELSEFAGARBEIDER?

Fagbrev er et verdipapir som sier at du kan faget ditt i teori og praksis. Du blir mer konkurransedyktig i omstillingsprosesser, og i kampen om de faste stillingene og høyere stillingsprosent. 

Med hevet kompetanse blir du en ettertraktet ressurs for arbeidsgiver og et kvalitetsstempel for virksomheten.

 

For helsefagarbeidere med fagbrev er det mange muligheter for høyere yrkesrettede utdanninger som: psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrende pleie og eldreomsorg m.m

 

STUDIEPLAN FOR HELSEFAGARBEIDER

Fagbrev-kurset legger vekt på det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan. Den skal oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk. Denne utdanningen skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hoved-emner.

Helsefremmende arbeid: handler bl.a. om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

 

Kommunikasjon og samhandling: handler bl.a. om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. 

 

Yrkesutøvelse: Yrkesutøvelse dreier seg bl.a. om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. 

 

 

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: Minimum 3- års relevant arbeidspraksis. 

Meld deg opp til den teoretiske prøven: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar.

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

 

Prøveavgift: Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve.

 

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du påhttps://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/Hoyere-utdanning/ Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

 

 

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: