Teori til fagprøven

Helse- og oppvekstfag Vg2 - barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurs-id: 365084
Sted: AOFs Kompetansesenter Fredrikstad Fokusgården
Timetall: 283
Kursstart Info: 06.01.2020 - 27.05.2020
Klokkeslett: 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 34.800
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 976 46 015
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Alle som jobber i oppvekstsektoren, har en meget viktig jobb med å skape best mulig oppvekstmiljø for barn og ungdom. De skal være  rollemodeller, og de skal veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Dette kurset som fører frem til fagbrev skal hjelpe deg å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel. 


Det er behov for gode barne- og ungdomsarbeidere i barnehager, skoler, SFO og innen ulike tilbud for ungdom. Barne- og ungdomsarbeideren jobber også som støttefunksjon i undervisningsarbeid i offentlige og private organiserte tilbud til barn og unge, med tiltaksarbeid i offentlig barnevernstjenester, kommunale etater med ansvar for sosiale tjenester, og i frivillige organisasjoner innenfor kultur, idrett og i tjenester rettet mot barn og unge med psykisk utviklingshemning. 


HVEM PASSER VG2 KURSET BARN- OG UNGDOMSARBEIDER FOR?


Dette kurset er for deg som har fullført og bestått Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg1 design og håndverk, eller grunnkurs i helse og sosialfag etter Reform 94.


*Kurset passer også for deg som kun trenger eksamen på Vg3 nivå, og ønsker å ta fagbrev gjennom praksiskandidat ordningen. 

 

HVORFOR FAGBREV SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER?


Som fagarbeider har du tilegnet deg kompetanse til å kommunisere og formidle, planlegge og gjennomføre ulike opplegg tilpasset forskjellige aldersgrupper og funksjonsnivå, og ikke minst står du sterkere i kampen om jobbene med din kunnskap om barn og unges behov og utvikling, både fysisk og psykisk. 

 

 

LÆREPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VG2


Vg2 barne- og ungdomsarbeider er et spennende og variert kurs, der du lærer mye om barn og unges utvikling fysisk, psykisk og sosialt. Viktige temaer er utviklingspsykologi, pedagogikk, lek, kultur, kommunikasjon, helse og ernæring, fysisk aktivitet og ikke minst de kreative fag som musikk, forming og litteratur.  


Hovedområdene i utdanningen er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. 

 

 

PS! I tillegg må du dokumentere 316 timer praksis. Har du ikke dette må du skaffe deg en praksisplass. 


 

HVORFOR VELGE AOF?

 

For mange er det å sette seg på skolebenken i voksen alder litt skremmende. AOF tilbyr undervisning tilpasset voksne. Vi har topp motiverte lærere med lang erfaring som veileder deg gjennom pensum og forbereder deg hele veie frem til eksamen. Vider får du:

  • Gratis rådgivning før du bestemmer deg.
  • Svært gode rabatter på våre grunnpakker.
  • Gratis nettbasert kurs i studieteknikk.
  • Tilgang til vår digitale læringsplattform.
  • Tid til fordypning i fagene.
  • Eksamens-trening.
  • Lyse og moderne lokaler.
  • Sentral beliggenhet, med gode kollektive forbindelser.

 

PRAKTISK INFORMASJON OM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VG2

 

Eksamen: Du melder deg selv opp til eksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp. Frist for oppmelding er 1. februar. All oppmelding skal skje via Internett til privatisweb.no

 

Vg2 barne- og ungdomsarbeider avsluttes med 4 eksamener, (3 skriftlig og 1 muntlig). 


* For deg som ønsker å gå opp som privatist på Vg3 nivå er det kun 1 tverrfaglig eksamen. 

 

Finansiering: Kurset er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/. Husk å levere/ sende inn deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.

 

Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til kurset. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

 

Tilleggsopplysninger for minoritetsspråklige: Minoritetsspråklige søkere som ikke har fullført norsk grunnskole må dokumentere bestått norskprøve 3/B1 alle delprøver. 

 

 

Ønsker du mer informasjon kan du ringe oss på 69 13 04 10, eller du kan melde deg på under. 

 

 

AOF - et skritt videre!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: