Teori til fagprøven

Gjenvinningsfaget - Fagbrev - Trondheim

Kurs-id: 285084
Sted: Heimdal videregående skole (NB! den gamle skolen)
Timetall: 80
Kursstart Info: 25.03.2019-18.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 21.150
Antall dager: 17
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Gjenvinningsfaget

Dokumenter din kompetanse – ta fagbrev!

Dette er kurset for deg som har yrkeserfaring fra gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer, men mangler dokumentasjon på egen kompetanse

 

Hovedinnhold 

Gjenvinning av avfall omfatter mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering.

 

Logistikk og kundebehandling omfatter transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrøms løsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

 

Kvalitet og rammebetingelser omfatter arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid, avviksmeldinger og rapportering til myndigheter.

 

 

Miljø og økonomi omfatter avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. 

 

 

Gjennomføring

Hos oss får du god og tradisjonell klasseroms- undervisning. Våre dyktige lærere er vant til å jobbe med voksne og tilpasser undervisningen ut fra dette.

 

Kurset går vanligvis en kveld pr uke fra kl. 17.00 – 20.00  fram til medio november 2019. Undervisningen følger skoleruta med hensyn til ferier. Det forutsettes nok deltakere for kursstart.

 

 

Finansiering og fakturering
Du kan søke Trøndelag fylkeskommune/VIGO om dekning av kursavgiften dersom du er 25 år eller eldre, har 36 mnd praksis innen faget, og ikke har fullført 3 år videregående skole eller har tatt fagbrev. Ta kontakt med oss for  nærmere informasjon. Du kan søke på http://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo - 
Vi anbefaler at du søker i god tid før kursstart da de har noe behandlingstid. Om vi ikke mottar bekreftelse på at du har fått innvilget støtte innen 4 uker etter første kursdato, vil faktura bli utsendt i ditt navn.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Andre LO-medlemmer kan søke om kr. 10.500 i stipend i LOs Utdanningsfond. 

 

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten du får første kvelden. Her fører du også på dersom du ønsker avbetalingsordning.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: