Teori til fagprøven

Forkurs yrkesnorsk og teori til fagbrev Helsearbeiderfaget

Kurs-id: 350977
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 180
Kursstart Info: 26.08.2020 - 24.11.2021
Klokkeslett: 11:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Pris: kr 36000
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er du en dyktig arbeidstaker men føler at du skulle hatt litt mer norskspråklig kompetanse. Fagbrevet er innen rekkevidde! 

Har du lenge ønsket og ta fagbrev i ditt yrke, men føler på at du har litt utfordringer med å skrive gode tekster på norsk. AOF kan nå tilby et kombinasjonskurs som inneholder både yrkesnorsk og teorigjennomgangen mot ditt fagbrev. Kurset går over 3 semestre der du starter med et forkurs i yrkesnorsk som skal være med på å forberede deg mot teorigjennomgangen på VG3 nivå innen ditt fagområde. nb! Egen pris for medlem i et LO forbund

Kurset består både av et forkurs i yrkesnorsk og teori til fagprøvenkrus som er bygd sammen til et helhetlig kurs på ditt fagområde. 

Forkurs i Yrkesnorsk (Del 1) 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes fungering på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

 

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Image result for migranorsk

 

Innholdet vil være fagspesifikt for den enkelte bransje men inneholder følgende temaer:

- Om meg - bli kjent

- Utstyr rettet mot den enkelte bransje. 

- Arbeidsoppgaver for den enkelte

- Fagbegreper mot den enkelte bransje

- Hygiene

- Kommunikasjon i sin bransje

- Ergonomi i sin bransje

- Arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- Les og skriv

 

Teori til fagbrev (del 2) Helsearbeiderfaget

Når man har vært igjennom første del av kurset går man over til del 2 der man tar opp igjen og viderefører det man har lært inn mot nye temaer. I denne delen av kurset vil kursdeltakeren gå igjennom all teori som ligger til det enkelte fagbrev og de kompetansemålene som er gitt av Utdanningsdirektoratet. Kursdeltakeren vil også få eksamenstrening gjennom hele kurset der kursdeltakeren blir forberedt til å skrive og gjennomføre den tverrfaglige eksamen i faget som gjennomføres hos den enkeltes fylkeskommune. 

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Hovedområdene er :

  • Helsefremmende arbeid

  • Kommunikasjon og samhandling

  • Yrkesutøvelse

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: