Fagbrev - Renholdsoperatør -Bergen

Kurs-id: 333549

Pris: 22 500 + materiell kr

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane , Bergen
Kursstart Info: 17.02.2020 - 23.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no