Teori til fagprøven

Fagbrev - Renholdsoperatør -Bergen

Kurs-id: 333549
Sted: AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
Timetall: 108
Kursstart Info: Mandag 17.02.20
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500 + materiell
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli reinhaldsoperatør - ta fagbrev som vaksen!

Noreg treng fagarbeidarar innan reinhald. Bruk av riktige kjemikaliar, godt inneklima og hensiktsmessig reingjøring krev riktig kompetanse. Har du mykje arbeidserfaring innan reinhald, men manglar papir på kunnskapane dine? Då er fagbrev som reinhaldsoperatør noko for deg!

MÅLGRUPPE
Utdanninga er retta mot vaksne med arbeidserfaring innan fagfeltet reinhald  og som ønskjer formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringa er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er eit av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med rettleiar /lærar, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Reinholdsoperatørfaget relevant praksis er godkjent kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHALD
Undervisningen gir opplæring i sentrale temaer som:

  • reingjøring og vedlikehald av vegger, tak, inventar og golv.
  • val og bruk av riktige kjemikalier
  • val av hensiktsmessige metodar for reingjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
  • service, kundebehandling og kommunikasjon
  • arbeid med inneklima og hygiene
  • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

ORGANISERING

Opplæringa er tilrettelagt for vaksne som har allsidig praksis i faget. Korleis vi organiserer undervisninga vil være litt avhengig av kor  mange som viser interesse og ønskjer å delta, men den vil hovudsakeleg bli organisert som klasseromsundervisning ein dag i veka.

Læringsplattformen ACampus benyttes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy.

Undervisninga er sterkt knytt til deltakaranes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgåver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjørast på www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforeining eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforeining for å få meir informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: