Teori til fagprøven

Fagbrev - Portørfaget - Bergen 2020

Kurs-id: 339721
Sted: AOF Vestland
Timetall: 108
Kursstart Info: 04.03.2020 - 18.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500,- + kursmateriell og eksamensavgift
Antall dager: 30
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. Er du en av de som jobber innen transportering av pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner, men er uten formell kompetanse?

Da kan du ta fagbrev som portør! 

Målet med opplæringen
Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen. Portørfaget er satt sammen av både ambulansefaget, helsefagarbeider og helseservicefaget. 

Hovedområdet / Innhold

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse

Emner i hovedområdene:

 • Pasient-, og brukerforløp
 • Identifisering av fysiske og psykiske behov hos pasienten under transport, forflytning og sikring
 • Medisinskfaglig veiledning og instruks fra annet helsepersonell
 • Forebygging av smittespredning og ivaretaking av hygiene i samsvar med gjeldende regelverk
 • Helsefaglige støttefunksjoner
 • Brann og ulykker på arbeidsplassen, forebyggende HMS-tiltak
 • Profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende
 • Kommunikasjon og samhandling med kollegaer og andre profesjoner, verbalt og digitalt for å bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp
 • Etikk, taushetsplikt og personvern
 • Forflytting og transportering av pasient på en profesjonell og omsorgsfull måte. Transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer
 • HMS, førstehjelp og rutiner for varsling
 • Brannvern og smittevern
 • Tiltak overfor aggressive og truende personer i samarbeid med annet helsepersonell
 • Faglig veiledning

Gjennomføring: 
Kurset går over 2 semestre, med undervisning 1 kveld i uken.

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.  

Veien til fagbrev: 
I tillegg til bestått eksamen i teoridelen til portørfaget må du ha fem år med variert og godkjent praksis fra fagområdet. Det er Hordaland Fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Etter bestått eksamen i teoridelen og godkjent praksis kan du melde deg opp til fagprøven. Se Hordaland - Fylkeskommune

Finansiering:
Som fagorganisert kan du søke om stipend til utdanningen. Fagforbundet utbetaler opptil 12 000,- i stipend pr kalenderår til kurs over 80 timer. Sjekk med ditt forbund om hvilke rettigheter du har til stipend. Vi hjelper gjerne til med søknaden!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: