Teori til fagprøven

Fagbrev - Kokk- og servitørfaget - Bergen

Kurs-id: 321157
Sted: Bergen sentrum
Timetall: 108
Kursstart Info: 24.02.2020- 24.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22500
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli kokk eller servitør - ta fagbrev som voksen!

Vis hva du kan - ta fagbrev i kokke- eller servitørfaget  - stå sterkere på arbeidsmarkedet!

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det stilles strenger krav til formell kompetanse.

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet kokk og servitør og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Kokke- eller Servitørfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Kokkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen tilberedning av mat på ulike typer serveringssteder. Faget skal bidra til å gi matopplevelse og legge grunnlag for trygge måltider av høy kvalitet. 

Servitørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder. Samtidig skal servitørfaget bidra til faglig utvikling med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale trender. Servitøren skal søke å skape en positiv opplevelse for gjesten.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering og bidrar til utvikling i kokke- og servitørfaget.

Kokke- og servitørfaget består av følgende programfag:

  • Råvarer og produksjon
  • Meny
  • Drikke, mat og servering
  • Salg og service
  • Hygiene og kvalitetsstyring
  • Bransje, bedrift og miljø

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune i juni 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på 
www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: 
FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: