Teori til fagprøven

Industriell matproduksjon - Bergen - 2021-22

Kurs-id: 343256
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 120
Kursstart Info: 23.09.2021 – 23.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23 600,- + eksamen og læremateriell
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Har du erfaring, men mangler du formell kompetanse? Da kan fagbrev i Industriell matproduksjon være noe for deg!


Hovedområder som inngår i utdanning:

  • Råvarer, produksjon og kvalitet
  • Maskiner og utstyr
  • Bransje, bedrift og miljø

Forkunnskaper
Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet matproduksjon og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen. Anbefalt språkprøve: A2/B1.

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.


Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!


Eksamen
Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til Vestland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.


Gjennomføring
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: