Teori til fagprøven

Fagbrev - Idrettsanleggerfaget - Bergen - 2020

Kurs-id: 339716
Sted: AOF Vestland
Timetall: 108
Kursstart Info: 03.03.2020 - 17.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500,- + kursmateriell og eksamensavgift
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opplæringen går over ett år, én kveld i uken (tirsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.

Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.

Sentrale temaer i undervisningen:

  • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg og maskiner, redskap
  • og utstyr som benyttes i idrettsanlegget
  • Drift og vedlikehold av svømme- og badeanlegg, idrettshaller
  • og utendørs anlegg sommer og vinter
  • Oppfølging av bygg- og anleggsvirksomhet
  • Planlegge og tilrettelegge for større idrettsarrangementer
  • og kommende prosjekter

Organisering

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver.  Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.

Finansiering

LO-organiserte kan søke stipend. Du finner søkeskjema blant annet på disse nettsidene: Fagforbundet og  LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: