Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Førde - Fagbrev

Kurs-id: 280981
Sted: Lærings- og meistringssenteret - Førde
Timetall: 108
Kursstart Info: Onsdag 12.09.2018
Klokkeslett: 17:00 - 21: 00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 000,- + kursmateriell og eksamensavgift
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no
Mobil: 412 016 89
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen!

Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov for arbeidskraft på området!

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Sogn og Fjordane, kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Opplæringen vi bidra til å utvikle kompetanse i:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,
  med brukeren i sentrum
 • helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende
  pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget
  for pasienten/brukeren
 • hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • håndtering av medikamenter etter gjeldende lovverk
 • dokumentasjon og rapportering

Helsearbeiderfaget består av følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid.
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Sogn og Fjordane Fylkeskommune i juni 2019. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: