Fagbr Fjell- og bergverksfaget - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 371309

Pris: 23900 kr

Nettbasert , Trondheim
Kursstart Info: 08.04.2021 - 25.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 17.03.2021
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80