Teori til fagprøven

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater - K3 - stedsbasert - Bergen

Kurs-id: 375497
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 40
Kursstart Info: 18.10.21 – 30.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 10.09.2021
Pris: kr Gratis
Kontaktperson: Monika Hope
E-post: monika.hope@aofvestlandet.no
Mobil: 919 17 045
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Gratis eksamensforberedende kurs for praksiskandidater som skal ta den teoretiske eksamen

Har du lang og allsidig arbeidserfaring i et fag, men ikke fullført til Fag-/svennebrev? Da kan dette kurset være med å få deg på vei mot målet om å formalisert din kompetanse.

Kurset går 2 kvelder i uken, kl. 17:00 - 21:00, frem til slutten av november. Du bruker ditt eget fagpensum i arbeidet med eksamensoppgavene.

MÅL for kurset: Gjennomføre og bestå den teoretiske praksiskandidateksamen innen det faget du har arbeidserfaring i slik
                            at du kommer et steg nærmere fag-/svennebrev.

Kurset passer for deg som: Har jobbet 3 - 4 år eller mer, innen ett fagområde uten å bli fagarbeider men som nå ønsker å fullføre
                                                og få fagbrev eller svennebrev. Du kan gjerne ha forsøkt å ta eksamen tidligere uten helt å kommet i
                                                mål, vi hjelper deg i gang igjen. Denne gangen skal du klare å komme et steg nærmere!

Når er eksamen? Du kan enten ta den teoretiske eksamen i november/desember 2021 eller juni 2022. Det blir ditt valg. Oppmelding
                               til eksamen vil være henholdsvis innen 15. september -21 eller 01. februar - 22.  Vi hjelper deg med
                                                     oppmeldingen. 

Hva kommer i tillegg til kursavgiften? ca. Kr. 1186,- eksamensavgift for den teoretiske praksiskandidateksamen, eventuelt innkjøp
                                                                 av faglitteratur som du kjenner på at du trenger og ca. Kr. 1100,- i prøveavgift for den
                                                                 praktiske fagprøven når den tid kommer. Ellers er alt inkludert i kursavgiften. 

Kursinnhold: Felles opplæring med følgende tema:

 • Oppstart
  • Forventningsavklaring – hva forventer deltakerne og hva forventer vi
  • Oppmøte – fravær – melde fra
  • Arbeidskrav – klargjøring av hva som forventes i forhold til for- og etterarbeid av den enkelte
   • Oppgaveløsninger utfra tema i undervisning
   • Lese relevant fagstoff i forkant av undervisning
   • Gjøre undersøkelser på nett som er relevant i forhold til tema
  • Kartlegginger ved behov
   • Digitale ferdigheter
   • Norsk skriftlig, muntlig og leseforståelse
 • Studieteknikk
  • Læren om å lære
   • Læringsstrategier
   • Hvordan lærer jeg best?
  • Konkretisering av kompetansemål fra læreplan i ditt fag. Hva er et kompetansemål og hvordan bruke dette i læringsarbeidet for å knytte praksis opp mot teorien.
    
 • Faglig innhold
  • Gjennomgang og løse eksamensoppgaver med fokus på mestring
   • Hvordan lese og forstå en eksamensoppgave
   • Bevisstgjøring av forskjellen på tale og skriftspråk
   • Bruk av faglige begrunnelser knyttet opp mot praksis og teori
   • Bruk av faglige ord og uttrykk i oppgaveløsningen
   • Oppbygging av eksamensbesvarelsen, innledning, hoveddel og avslutning. Hva bør de forskjellige delene inneholde?
   • Hvordan starte på oppgaveløsningen?
  • Individuell vurdering av to eksamensoppgaver med skriftlig/muntlig tilbakemelding fra lærer
  • Tema som arbeidslivskunnskap, HMS, ergonomi m.m.
   • generelle tema som oppgavene ikke nødvendigvis etterspør, men som det likevel forventes å ta med i oppgaveløsningen.
   • Variasjon i generelle tema utfra sluttkompetansen man skal ha. Tilpasses fagene.
  • Eksamensforberedelser
   • Hjelpemidler til eksamen
   • Bruk av egen PC
   • Hva møter deg eksamensdagen
     
  • Hvordan gjennomføres din praktisk fagprøve?
   • Hva forventes – hvordan foregår den?
   • Planlegging, gjennomføring og evaluering
    • Hva er et planleggingsskjema og hvordan bruke det

Er du klar til å sette i gang? Ta kontakt med oss - da har du tatt første steget mot å nå drømmen om et fag-/svennebrev!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: