Teori til fagprøven

Eksamensforberedende - renholdsoperatørfaget

Kurs-id: 336296
Sted: Østfold
Timetall: 30
Kursstart Info: 31.03.2020 - 26.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 24.01.2020
Pris: kr 4000
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tar utgangpunkt i at du tidligere har gjennomført teoriforberedende kurs innen renholdsoperatørfaget men strøk på din eksamen.

1. Deltakeren får en gjennomgang av hvordan oppgavebesvarelser skal skrives. 

2. Deltakeren skal gjennom kurset få trening i å skrive oppgaver (Innledning, teoridel, drøfte, avslutning)

3. Tidligere gitte eksamensoppgaver fra Utdanningsdirektoratet vil bli brukt aktivt i kurset både som en del av skrivetreningen men også  som en del av det å gjennomgå ulike fagtema for gitte fag. 

4. Eventuell gjennomgang/repetisjon av ønsket teoretisk stoff.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: