Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev

Kurs-id: 368185
Sted: Godalen
Timetall: 100
Kursstart Info: 24.08.2021 - 24.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 10.08.2021
Pris: kr 23900,- (ekskl. materiell og eksamensavgift)
Antall dager: 33
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Byggdrifterfaget

En byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

Byggdrifteren skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.

 

Forkunnskaper:

Kurset er tilrettelagt for voksne med allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 1 års praktisk erfaring i faget før du starter.

 

Gjennomføring:

Kurset er en kveld i uken. Undervisningen foregår i klasserom med faglærere som har engasjement for faget og deltakere fra samme bransje som bidrar til trivsel og læring. Vi benytter digital læringsplattform, hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger.

 

Hovedområder i Vg3 Byggdrifterfaget:

Drift og vedlikehold

Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Videre handler det om løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Hovedområdet omfatter også arbeid i tråd med gjeldende regelverk.

Bransjelære

Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må bruke for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon.

Hovedområdet handler også om tverrfaglig systemkompetanse. Dette omfatter alle installasjoner i bygget vedrørende sikkerhet, brukernes helse og velvære og skal sikre levetiden på de tekniske installasjonene.

Kommunikasjon med andre faggrupper inngår i begge hovedområdene.

 

Finansiering 

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs UtdanningsfondFagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

 

AOF Sør-Rogaland er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

 

Meld deg på kurset nå og du er på vei mot fagbrev.

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: