Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev

Kurs-id: 363066
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 04.04.22 - 28.11.22
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25500
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Har du jobbet lenge som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg kan du nå ta fagbrev som Byggdrifter! Som privatist tar du kun en tverrfaglig eksamen og ikke eksamen i fellesfagene. 

 

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen vaktmester som tar vare på bygninger og uteareal. Også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner har egen vaktmestertjeneste. Kommunene har ofte vaktmestere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører ulike vaktmestertjenester for kunder ansetter også vaktmestere, byggdriftere og driftsoperatører.

I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

 

Om Byggdrifterutdanningen

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. Utdanningen skal bidra til å dekke behovet for:

 • Å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen.
 • Å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter.
 • Oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn.
 • Å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold.

Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering.

Du er langt på vei til å få dette fordelaktige fagbrevet etter den teoretiske utdanningen her hos oss. Vi har lang erfaring med å utdanne voksne deltakere. Våre dyktige og oppdaterte lærere har spisskompetanse på å undervise nettopp voksne.

 

Fordeler med å ta fagbrev

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør. Andre fordeler som kan følge et fagbrev:

 • Mulighet for høyere lønn.
 • Styrker dine karrieremuligheter.
 • Gir mulighet for større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver.
 • Gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver.
 • Øker dine muligheter for avansement.

 

Gjennomføring tilrettelagt for voksne

Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Opplæringen er på videregående skoles nivå og tilpasset voksne. Undervisningen er 1 kveld i uken over to semestre og avsluttes med tverrfaglig eksamen som avlegges som privatist (ikke fellesfag). Ved bestått teoretisk eksamen og 5 års relevant praksis (100 %) kan du avlegge den avsluttende fagprøven og motta ditt velfortjente fagbrev.

All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc. 

Utdanningen du får hos AOF Østfold gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til praktisk fagprøve når du kan dokumentere nok praksis.

Finansiering

 • Utdanningen er er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke lån og stipend

  Gå til Lånekassen.
   
 • LO-organiserte kan søke om støtte til utdanning gjennom LO`s Utdanningsfornd. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

  Les om LO`s medlemsfordeler.
   
 • Skal du betale utdanningen selv, kan du kontakte oss hvis du ønsker en avdragsordning.

Gjør som mange andre har gjort før deg. Invester i framtiden - ta fagbrev hos AOF Østfold. Ring oss på telefon: 69 13 04 10 og snakk med en av våre dyktige Kompetanserådgivere!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: