Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - fagbrev

Kurs-id: 353757
Sted: AOF Innlandet
Timetall: 80
Kursstart Info: 12.11.2020 - 6.5.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.11.2020
Pris: kr 21 500,- + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 20
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ? Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området. Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesser.

Opplæringen skal bla bidra til å dekke behovet for

  • Å oppnå trygge bygg for næringen,oppvekst,omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen
  • Å tilfredstille byggeiers behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter
  • Å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til bærekraftig og ressurssparende samfunn
  • Å bevare byggverkets verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelsen for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag.

Kurset gjennomføres på kveldstid og følger skoleruta (ikke kurs i julen, vinterferie og påskeferie).

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev i Byggdrifterfaget. Yrkestittel: Byggdrifter.  

  1. Teorikurs hos AOF Innlandet. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i siste halvdel i januar. Oppmelding på www.privatistweb.no
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
  4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. 

Finansiering

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: