Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev

Kurs-id: 350299
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 28.09.2020 - 10.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 21.09.2020
Pris: kr 23500 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ?Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?

Image result for byggdrifter

 I Oslo har vi nå blitt markert som rød sone og regnes derfor som episenter. I den forbindelse flyttes kurset fra fysisk kurs til virtuelt klasseromskurs for å minske faren for smittespredning. Våre klasser er sammensatt av deltagere som er spredd rundt i ulike arbeidsplasser i Oslo, og risikoen for et smittetilfelle i klasserom vil påvirke mange arbeidsplasser. AOF har derfor tatt en avgjørelse der høstens kurs i Oslo og Viken vil inntil videre gjennomføres via virtuell klasseromsundervisning i teams

 

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i

hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesser

 

Faget består av 2 hovedområder; drift og vedlikehold og bransjelære.

Innen drift og vedlikehold kan stikkordene være

  • kontroll og ettersyn av bygninger
  • VVS-installasjoner
  • elkraft-installasjoner
  • tele- og automatiseringsinstallasjoner

Bransjelære omfatter bl.a.

  • lover
  • forskrifter og standarder innen bygg
  • funksjonsbeskrivelser
  • tegninger og FDV-dokumentasjon.

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: