Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev

Kurs-id: 322132
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 100
Kursstart Info: September2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 31.08.2020
Pris: kr 23500
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området? Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?

Image result for byggdrifter

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i

hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesser

Opplæringen skal bla bidra til å dekke behovet for

  • Å oppnå trygge bygg for næringen,oppvekst,omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen
  • Å tilfredsstille byggeiers behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter
  • Å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til bærekraftig og ressurssparende samfunn
  • Å bevare byggverkets verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelsen for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag.

 

Undervisning over 2 semester. 

Teoretisk eksamen gjennomføres som privatist i begynnelsen av juni 2021.

Ved bestått teoretisk eksamen og godkjent 5 års praksis fra faget, kan du gå opp til Fagprøve.

Fullført og bestått opplæring og eksamen fører frem til fagbrev i Byggdrifterfaget.

Yrkestittel: Byggdrifter.

 

Oppstart er ikke endelig. Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs som ikke har minimum 10 deltakere ved påmeldingsfrist.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: