Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - fagbrev

Kurs-id: 291712
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 120
Kursstart Info: 03.09.2019 (tirsdager)
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 24 500,-
Antall dager: 30
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du fagbrev som Byggdrifter?

Har du lang praksis som vaktmester eller arbeid fra drift og vedlikehold av bygg?  Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området og få fagbrev? 

Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få mer ansvar og høyere lønn.

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen drift og vedlikehold av bygninger og anlegg og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev i byggdrifterfaget.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deltakerne til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging av lærer og administrasjon i AOF skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Byggdrifterfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av fagopplæringskontoret i Hordaland, kan den praktiske fagprøven gjennomføres. 

INNHOLD
En Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.  Dagens bygninger er så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En Byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering.  Gode ferdigheter innen service kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en Byggdrifter.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen de to programområdene:

  • Drift og vedlikehold
  • Bransjelære

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy.  Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune i desember 2019. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no .
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: