Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - fagbrev

Kurs-id: 291712
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 120
Kursstart Info: 03.09.2019 (tirsdager)
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 24500,-
Antall dager: 30
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kunne du tenke deg å ta fagbrev som Byggdrifter?

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området? Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?               Last ned informasjon her:

Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få ,mer ansvar og høyere lønn

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er et stort behov for voksne med fagbrev på området.

En Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.  Dagens bygningener er så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En Byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse.  Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering.  Gode ferdigheter innen service kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en Byggdrifter.

Formål

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.

Sentrale områder: Byggdrifterfaget er delt opp i to hovedområder

Drift og vedlikehold

Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Videre handler det om løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Hovedområdet omfatter også arbeid i tråd med gjeldende regelverk

Bransjelære

Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må bruke for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon.

Hovedområdet handler også om tverrfaglig systemkompetanse. Dette omfatter alle installasjoner i bygget vedrørende sikkerhet, brukernes helse og velvære og skal sikre levetiden på de tekniske installasjonene. Kommunikasjon med andre faggrupper inngår i begge hovedområdene.

Gjennomføring

Kurset går over to semestre med undervisning en kveld i uken

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Passer for dem med erfaring, som vil forberede seg til en teoretisk eksamen.

Veien til fagbrev:

Teorikurs hos AOF Hordaland/ Sogn og fjordane. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftelig skoleeksamen

Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no

Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

Du må ta en praktisk prøve.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. For å melde deg opp til fagprøve som praksiskanidat fyller du ut oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Finansiering

LO- organiserte kan søke stipend. Sjekk disse linkene for mer informasjon eller ta kontakt med din fagforening

LOs utdanningsfond
Fagforbundet
Handel og Kontor
Vi hjelper gjerne til med søknaden!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: