Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 374789
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 18.10.2021 - 23.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 04.10.2021
Pris: kr 23900
Antall dager: 20
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev byggdrifter - Virtuelt kurs med samlinger

Dokumenter din kompetanse og ta fagbrev som byggdrifter!

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg, men mangler formell kompetanse? Da kan teorikurset rettet mot å ta fagbrev som byggdrifter være noe for deg! 

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via livestreaming, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset utover at du har tilgang til PC med kamera og mikrofon, og at du snakker, skriver og forstår norsk. Vi anbefaler at man har relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.

Hovedområdene i byggdrifterfaget er som følger:

Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse.

En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) –og SD-programmer (sentral driftskontroll)

Bransjelære
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). 

Kommunikasjon med andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene

Gjennomføring
Dette kurset vil gjennomføres som nettundervisning i virtuelt klasserom, med livestreaming.  Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne, og som tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset går i hovedsak en kveld i uken, mandager, fra klokken 17-21. Undervisningen følger skoleruta. 

Eksamen
Privatisteksamen i mai/juni 2022.
Oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no  eller via din fylkeskommune

Finansiering og fakturering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs UtdanningsfondFagforbundet Handel og kontor. og FLT har egne stipendordninger.Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten.

Veien til fagbrev via AOF:

  1. Teorikurs hos AOF Midt-Norge. Gjennom undervisning og oppfølging av veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset, men du må kunne forstå, snakke og skrive norsk for undervisning, lærebøker og eksamen er på norsk.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no eller via din Fylkeskommune.
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet (omregnet til 100% stilling). Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

Du må ta en praktisk fagprøve oftest på egen arbeidsplass i regi av fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Når teorieksamen og fagprøven er bestått får du fagbrev i faget.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: