Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - fagbrev - Fauske

Kurs-id: 325173
Sted: Fauske kommune
Timetall: 120
Kursstart Info: 18.01 - 19.01.2020
Klokkeslett: Kl 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 10.01.2020
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

  • Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  
  • Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ?
  • Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?

 

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i

hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesser

Formell utdanning gir styrke

Fagbrevet er beviset på at du kan yrket ditt. Med et fagbrev står du sterkere i arbeidsmarkedet. 

Faglærte har ofte høyere lønn, større jobbsikkerhet og mer status.

 

Finansiering.

Dersom du har voksenrett, kan du søke Nordland fylkeskommune om å få dekket dine utgifter i forbindelse med utdannelsen.

Dersom du oppfyller følgende 4 krav, har du rett til karriereveiledning, realkompetansevurdering og videregående opplæring:

•Har ikke fullført videregående opplæring, - fagutdannelse eller studiekompetanse?
•Er 25 år eller eldre?
•Har fullført grunnskole eller tilsvarende?
•Er bosatt i Nordland?

For å nytte deg av tilbudet, må du registrere deg på

 www.vigo.no og levere dokumentasjon i forhold til arbeidserfaring og tidligere utdanning/relevante kurs til: Karrieresenteret.

For spørsmål og veiledning kontakt: http://www.karrierenordland.no/

 

Organisert?

LO-organiserte kan søke støtte til utdanningen i LO’s utdanningsfond. Enkelte forbund har også egne stipendordninger. Kontakt forbundet ditt eller gå inn på:

www.lo.no/utdanningsfond

 

Tid og sted

Utdanningen vil foregå over 5- helgesamlinger.

Undervisning vil ikke bli lagt til skoleferiene.

Undervisningssted etter nærmere avtale.

 

Eksamen vil være i juni 2020

 

 

 

Mer informasjon: 

Sjekk ut www.nordland.aof.no eller ta kontakt med vår

daglig leder ved: Jørn Jonassen mob - 97791490 eller epost: jorn.jonassen@aof.no

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: