Teori til fagprøven

Bransjeprogram Salgsfaget - Fag- og detaljhandel - Virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 361998
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 60
Kursstart Info: August 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 20
Kontaktperson: Sindre Muren Nakken
E-post: sindre.nakken@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknad feltet i søknadsskjema. 
 
Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:
 
Er det virkelig gratis?
Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.
 
Hvem kan ta disse kursene?
Disse kursene er gratis for deg som jobber innen fag- og detaljhandel. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.
 
Når kan du ta kurs?
Fortløpende opptak. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset. Førstemann til mølla for de som er innenfor målgruppen.
 
Kursstart august 2021, med sikte om å avlegge teoretisk eksamen i 2021. Frem til 1. juli kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. 
 
Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.
 
Har du erfaring fra fag- og detaljhandel, men mangler formell kompetanse?
Da kan kurs i teori til fagprøven i salgsfaget være noe for deg. 
 
Med fagbrev står du sterkere i arbeidslivet, du kan få bedre betalt, og du får verdifull innsikt i arbeidet du gjør.
 
Kurset er spesielt tilpasset voksne og forbereder deg til teoretisk eksamen i salgsfaget. Dette kurset er et intensivt kurs så vi anbefaler at du har 4-5 års arbeidspraksis.
 
Sentrale områder
  • markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
  • ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
  • kommunikasjon og sosial samhandling
  • bruk av teknologiske hjelpemidler
  • inngående kunnskaper om bedriftens produkter  
 
Kurset er et komprimert kurs. Dermed må kursdeltakeren legge ned mye tid til egenstudie både med tanke på å tilegne seg fagstoffet og øvelse på oppgaveskriving. 
 
Veien til fagbrevet:
1.   Teorikurs hos AOF. Gjennom dette nettkurset kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
2.   Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).
Oppmelding via www.privatistweb.no (eller annen plattform i enkelte fylker).
3.   Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
4.   Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: