Teori til fagprøven

Bransjeprogram renholdsoperatørfaget for Olje, gass og leverandørindustrien

Kurs-id: 372016
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 26.04.2021 - 15.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.04.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven Renholdsoperatørfaget er første steg på veien.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

 

 

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med renhold innen olje, gass og leverandørindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i arbeid, helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.( sendes på link ved påmelding fra AOF)

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2021.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

NB! Undervisningen foregår på norsk, dersom du har norsk som ditt hovedspråk må du ha tilstrekkelig med norskkunnskaper til å følge undervisningen på norsk. Eksamen og fagprøven vil også foregå på norsk.

Informasjon om veien til fagbrev:

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Hovedområder for det faget

Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

Renhold

Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.

Bransjelære

Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk

 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: