Teori til fagprøven

Bransjeprogram MARITIM SEKTOR Renholdsoperatørfaget Landsdekkende

Kurs-id: 353648
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 24.08.2021 - 23.11.2021
Klokkeslett: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 24.08.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 20
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid, der Norsk sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk sjøoffiserforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO i samarbeider med Kompetanse Norge har dette tilbudet.

Dette kurset er for personer som er ansatt, permittert, arbeidsledige eller ønsker seg inn i Maritim sektor, for å kvalifisere seg til å gå opp til teoretisk eksamen for praksiskandidater i 2021.

Ved påmelding ønskes info om deltakers bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?
Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?
Disse kursene er gratis for deg som jobber i maritim sektor. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

NB! Undervisningen foregår på norsk, dersom du IKKE har norsk som ditt hovedspråk, må du ha tilstrekkelig med norskkunnskaper til å følge undervisningen på norsk.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Formål

Renholdsoperatører skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder.

Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse, likeverd og respekt. Den skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse. Opplæringen skal også ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hovedområder

Planlegging handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

Renhold handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.

Bransjelære handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)

  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot

  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb. Da får du 5 års praksis som fylkeskommunene krever for å kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. 

Dette kurset er et kombinert-kurs i både virtuelt klasserom og selvstudie. Undervisningen foregår hovedsakelig i virtuelt klasserom. Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Praktisk info

Pensumbøker vil bli tilsendt og er gratis.

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.
Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: