Teori til fagprøven

Bransjeprogram reiseliv servitørfaget- fagbrev høst DAGTID

Kurs-id: 372682
Sted: AOF teams 3
Timetall: 60
Kursstart Info: 27.08.2021 - 02.12.2021
Klokkeslett: 0900 - 1300
Påmeldingsfrist: 20.08.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 15
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset gjennomføres på dagtid på tirsdager og torsdager. Kurset vil starte på høsten, endringer i timeplanen kan forekomme.

 

 

 

 

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen servering i reiselivsbransjen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men de er forlenget og vi satser på å starte nye kurs tidlige i 2021. Frem til  31. desember kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV, det er forslag i9 statsbudsjettet om å forlenge denne ordningen ut sommeren 2021. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset og kursene fort blir fulltegnet.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

NB! Undervisningen foregår på norsk, dersom du har norsk som ditt hovedspråk må du ha tilstrekkelig med norskkunnskaper til å følge undervisningen på norsk.

 

Har du lang og praktisk erfaring fra serveringsbransjen, men mangler formell kompetanse? Hvorfor ikke ta fagbrev som servitør?

 

Servitørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder. Servitørfaget skal bidra til å spre norske og samiske mattradisjoner. Samtidig skal servitørfaget bidra til faglig utvikling med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale trender. Servitøren skal søke å skape en positiv opplevelse for gjesten.
 
 
Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen servitørfaget. Servitørfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 serviførfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er servitør.
 
 
Undervisningen tar for seg følgende hovedområder: 
 

Drikke, mat og servering
Hovedområdet handler om klargjøring av lokaler, oppdekking, behandling, ferdigstilling, tilberedning og servering av mat og drikke. Det omfatter også spesialkost og ulike kulturers matskikker. Klargjøring av bar, miksing og presentasjon av drinker står sentralt. Ressursutnyttelse og arbeidsteknikker inngår.

Salg og service
Hovedområdet handler om markedsføring, salg, service, kommunikasjon og profesjonell gjestebehandling. Matglede og mersalg står sentralt.

Hygiene og kvalitetsstyring
Hovedområdet handler om mat trygghet i alle ledd, fra varemottak til anretning og servering av måltider. Det omfatter også gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene.

Bransje, bedrift og miljø
Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, bedriftens krav til økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter også etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevant regelverk.

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet av tidlig høst med mellom 4-8 undervisningstimer hver uke. Vi har som mål i starte opp i månedsskiftet januar/februar 2021. Eksamen må hver enkelt melde seg opp til, eksamensdato er 2.juni 2021. Informasjon om oppmelding kommer når det er klart en gang i løpet av kurset.

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: