Teori til fagprøven

Bransjeprogram Produksjonsteknikk for mat- og drikkeindustrien - Fagbrev

Kurs-id: 372604
Sted: Virtuelt klasserom - via Teams
Timetall: 80
Kursstart Info: 14.09.2021 - 10.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 30.08.2021
Pris: kr 0,-
Antall dager: 20
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med produksjonsmaskiner innen mat- og drikkeindustrien og har minimum 4 års praksis innen faget. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Du må ha tilgang til PC med kamerea og mikrofon og  kunne forstå, snakke og skrive norsk.  Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Kurset har oppstart i september og det vil i hovedsak bli en undervisningskveld  per uke. Undervisningen skal gjennomføres på tirsdager fra klokken 17 - 21. Vi anbefaler at du søker snarest da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Har du lang praktisk erfaring fra mat- og drikkeindustrien, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i produksjonsteknikk være noe for deg!

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen produksjonsteknikkfaget. Kurset er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for  Vg1 Teknikk og industriell produksjonVg2 Industriteknologi og Vg3 Produksjonsteknikkfaget (hovedområde). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 produksjonsteknikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk. 

Hovedområder innen Vg3 Produksjonsteknikkfaget er:

Produksjon: Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

Vedlikehold: Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også. 
 
Dokumentasjon og kvalitet: Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.
 

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som med undervisning via Teams med 4 undervisningstimer hver uke. Eksamen må hver enkelt melde seg opp til innen 1. februar 2022, eksamen er i mai 2022. Nærmere Informasjon om oppmelding blir gitt på kurset.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: