Teori til fagprøven

Bransjeprogram mat og drikkevare Logistikkfaget - Fagbrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 372666
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 08.09.2021 - 11.05.2022
Klokkeslett: 16:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 30.08.2021
Pris: kr 0,-
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

 • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

 • Disse kursene er gratis for deg som jobber med lager og/eller transport innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

 • Bransjeprogrammene har gjennomført flere kurs. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset
 • Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:

 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen logistikkfaget. Logistikkfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 logistikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør .

 Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som  høst/våren 2021/2022.Dager og tider er ikke bestemt ennå. Hver enkelt må melde seg opp til eksamen, den er våren 2022. Informasjon om oppmelding kommer når det er klart en gang i løpet av kurset. 

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: