Teori til fagprøven

Bransjeprogram for olje-, gass og leverandørindustrien Stilasbygger faget fagbrev

Kurs-id: 361418
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 26.10.2020 - 24.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.10.2020
Pris: kr 0
Antall dager: 19
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for Olje-, gass og leverandørindustrien. 

Bransjeprogrammet skal bidra til kompetansepåfyll for personell i denne bransjen som er ledige, permitterte eller trenger faglig påfyll. Kurset tilbys i hele landet og settes opp i virtuelt klasserom der du logger deg på via din PC/ipad.

Yrkesintervju Stillasbygger | utdanning.no

Informasjon om kurset:

Stillasbyggerfaget skal bidra til bygging av stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore. Faget skal være med på å sikre samfunnets krav om en effektiv og sikker arbeidsplass. Kurset gjennomføres på 80 timer virtuell klasseroms undervisning.

Hovedområder

  • Stillas for bygg og anlegg 

  • Stillas for industri og offshore

  • Bransjelære

 

Hovedområder

Stillas for bygg og anlegg handler om bygging av stillas og arbeidsplattformer for byggenæringen. Det omfatter også stillastildekking. Beregninger av forankringer og trykk i bakken står sentralt. Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Bruk av verktøy, materialer og sikring av arbeidet i høyden inngår. Kildesortering og håndtering av avfall inngår også.

Stillas for industri og offshore handler om stillasbygging for industri og offshore. Det omfatter også bygging av frittstående og fritthengende stillas og systemstillas. Styrkeberegninger, rigging, stropping og dirigering av kran inngår også. Sikkert arbeid i høyden og tilkomstteknikk står sentralt.

Bransjelære handler om helse, miljø og sikkerhet ved arbeid med stillas. Kunnskap om ulike stillastyper, rør og koblinger og oppheng inngår også. Videre omfatter det yrkesetikk, fagets historie og plass i samfunnet. I hovedområdet inngår også tegning og arbeidsbeskrivelser.

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)

  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot

  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb over 2 semestre oktober2020 -mai 2021. Da får du 5 års praksis som fylkeskommunene krever for å kunne melde deg opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen + praktiske fagprøven.( fagprøven) 

 Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: