Teori til fagprøven

Bransjeprogram Anleggsbransjen - Banemontørfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 374085
Sted: AOF Innlandet
Timetall: 80
Kursstart Info: 25.11.21 - 31.3.22
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.11.2021
Pris: kr Gratis. Dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge
Antall dager: 20
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber i anleggsbransjen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Formål

En banemontør bidrar til utvikling og utbygging av jernbaneinfrastruktur, og sikker gods- og persontrafikk. Videre skal banemontørfaget bidra til vedlikehold og kontroll av sporanlegg med høy kvalitet der fokus på helse, miljø og sikkerhet i arbeidet med maskiner og utstyr er gjennomgående. Faget skal også bidra til å gi banemontøren en bevisst holdtning til miljø og ressursspørsmål i forhold til inngrep i naturen.

Hovedområder

Bygging og vedlikehold handler om bygging og vedlikehold av jernbanespor, sporvekslere, plattformer, planoverganger og dreneringsanlegg. Videre omfatter det kontroll av sporanlegg. Bruk av maskiner og utstyr og digitale verktøy høyrer også med. Tegninger, planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring inngår i hovedområdet. Kildesortering av avfall inngår også. Helse, miljø og trygghet står sentralt.
 
Bransjelære handler om materiale, produkt og produksjonsutstyr. Videre omfatter det ulike faktorer i samband med sporanlegg. Ulike typer utregninger inngår også, i tillegg til fagets historie og hvilken plass faget har i samfunnet.

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer virtuelt klasserom + 20 timer selvstudie.

  • Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via livestreaming, hvor hver enkelt deltaker logger seg på en nettside fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.
  • eksamen er 27.mai 2022

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb. D

Dette kurset er et kombinert-kurs med både klasserom og selvstudier på nett. Undervisningen foregår hovedsakelig i klasserom. Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Gjennomføring og eksamen

Kurset gjennomføres som  vinter/vår 2022.Dager og tider er ikke bestemt ennå. Hver enkelt må melde seg opp til eksamen, den er 27.mai 2022. Informasjon om oppmelding kommer når det er klart en gang i løpet av kurset. 

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: