Teori til fagprøven

Bransjeprogram - Veg- og anleggsfaget

Kurs-id: 373972
Sted: Østfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 02.11.2021 - 02.06.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Glad nyhet til deg som jobber med veg- og anlegg.

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

Veg- og anleggsarbeideren har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

 

Praktisk informasjon

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må ha 1 år eller mer relevant yrkespraksis (arbeidsledige og permitterte kan også søke).
 • Da undervisningen i påvente av nye læreplaner for Vg3 foregår etter utgående læreplaner fag- og svenneprøve etter disse læreplanene (LK06) være avlagt innen 31. desember 2025
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider.

 

Kursinnhold

Veg- og anleggsfaget omfatter anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veger. Opplæringen vektlegger bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringa skal fremme ei medviten holdning til miljø- og ressursspørsmål. Fagbrevkurset er delt inn i fire hovedområder:

Planlegging, stikking og oppmåling: handler om arbeidsvarsling og sikring av byggeplass og anleggsområde. Det omfatter også bruk av digitale måleverktøy til stikking og oppmåling. Det omfatter videre planlegging av arbeidet i samsvar med tegninger og beskrivinger. Kontroll av underlaget og sikring av fastmerke og utmålte punkt høyrer med.

Bygging og vedlikehold: handler om oppbygging av veier, tomter og kommunaltekniske anlegg. Det omfatter også enkle betongarbeid og grunnarbeid i samband med oppbygging av veg og bygg fundament. Det omfatter grøftearbeid med legging og sikring av ledningsnett etter gjeldende regelverk og med preaksepterte løsninger. Vedlikehold av veier, grøfter, sluk og stikkrenner står sentralt. Hovedområdet omfatter også planlegging og dokumentasjon. Gjeldende regelverk for helse, miljø og tryggleik står sentralt.

Maskiner og utstyr: handler om bruk av maskiner og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk og sertifiseringskrav for bruk av masseflyttingsmaskiner. Det omfatter også om vedlikehold av maskiner og utstyr.

Bransjelære: handler om ulike typer materiale og produksjonsutstyr. Det omfatter også ulike typer veier og anlegg, faghistorie og kva plass faget har i samfunnet. Hovedområdet omfatter videre etiske retningslinjer i faget og helse, miljø og tryggleik.
 

Hvorfor ta fagbrev i Veg- og anleggsfaget?

 • Du får mer kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veier.
 • Du blir sikrere og mer trygg på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. 
 • Du lærer om gode arbeidsvaner i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

 

Gå ikke glipp av denne unike sjansen. Meld deg på i dag!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: