Teori til fagprøven

Bransjeprogram - Industriell matproduksjon virtuelt klasserom - intensiv

Kurs-id: 372614
Sted: virtuelt klasserom- teams
Timetall: 80
Kursstart Info: 26.05.2021 - 06.10.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0
Kontaktperson: Nasim Rizvi
E-post: nasim.rizvi@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med industriell matproduksjon innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Vi planlegger med 2 kursganger per uke. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.  Tidspunkt er fra 17.00 til 21.00.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede digitale klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

Har du erfaring fra industriell matproduksjon, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i industriell matproduksjon være et godt valg for deg!

 

Fagarbeideren produserer forskjellige typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Sentrale arbeidsområder er

  • behandling og anvendelse av forskjellige typer råvarer i produksjonen
  • produksjonsplanlegging og -styring
  • betjening av maskiner og høyteknologisk utstyr
  • enklere vedlikehold av maskiner og utstyr
  • kvalitetskontroll, renhold og enklere laboratoriearbeid

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen  industriell matproduksjon.  Industriell matproduksjon er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for   Vg1 Restaurant og matfag, Vg 2 Matfag og Vg3 Industriell matproduksjon (hovedområde). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3  industriell matproduksjon og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider, industriell matproduksjon.

Hovedområder for  Vg3 Industriell matproduksjon er:

Råvarer, produksjon og kvalitet: Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr.   
 
Maskiner og utstyr: Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner.   
 
Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet.  
 

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som et intensivkurs. Oppmelding til eksamen blir avklart  i løpet av kurset.

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: