Teori til fagprøven

Bransjeprogram - Asfaltfaget

Kurs-id: 373970
Sted: Østfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 01.11.2021 - 31.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Glad nyhet til deg som jobber med Asfaltfaget

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

En som jobber med asfalt, medvirker til utvikling og utbygging av et trygt og tidsmessig vegnett som er med på å redusere transportkostnadene og minske miljøforurensing.

 

Praktisk informasjon

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må ha 1 år eller mer relevant yrkespraksis (arbeidsledige og permitterte kan også søke).
 • Da undervisningen i påvente av nye læreplaner for Vg3 foregår etter utgående læreplaner fag- og svenneprøve etter disse læreplanene (LK06) være avlagt innen 31. desember 2025
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider.
   

Kursinnhold

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vassreservoar og fyllingsdammer. Opplæringa skal utvikle evna til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder og oppfylle krav til kvalitet.

Fagbrev kurset er delt inn i tre hovedområder:

Produksjon: handler om produksjon av ulike typer asfalt. Det omfatter også lagring, opplasting og transport av råvarer og asfaltprodukter. Kvalitetskontroll av produkta høyrer også med. Bruk og vedlikehold av produksjonsutstyr og maskiner står sentralt, og det gjør også helse, miljø og tryggleik.

Utlegging: handler om utlegging og komprimering av asfalt og forarbeid i samband med dette. Bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr står sentralt. Til hovedområdet hører dessuten planlegging, utføring, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Helse, miljø og tryggleik står sentralt.

Bransjelære: handler om materiale, produkt og produksjonsutstyr. I tillegg omfatter det bruk av skisser og tegninger og digitale verktøy. Etiske retningslinjer, faghistorie og hvilken plass faget har i samfunnet hører også med. Helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetssikring står sentralt.
 

Hvorfor ta fagbrev i Asfaltfaget?

 • Gjennom å bli fagarbeidere medvirker du til å oppfylle de krava samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.

 • Du utvikler evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, og oppfylle krav til kvalitet.

 • Du blir mer selvstendig, kreativ og lærer å opparbeide deg gode arbeidsvaner.

 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.

 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Personlige egenskaper

Asfaltøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.

 

Gå ikke glipp av denne unike sjansen. Meld deg på i dag!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: