Teori til fagprøven

Bransjeprogram - Servitørfaget fagbrev utvidet 120 timer DAGTID

Kurs-id: 360392
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 120
Kursstart Info: 19.10.2020 - 28.02.2020
Klokkeslett: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 12.10.2020
Pris: kr 0
Antall dager: 27
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for reiseliv. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 1. september kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Det er også mulig at denne fristen kan bli forlenget, vi tilpasser kurset etter dette. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset og de første kursene starter allerede i juni 2020.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

Har du lang og praktisk erfaring fra serveringsbransjen, men mangler formell kompetanse? Hvorfor ikke ta fagbrev som servitør?

Dette kurset inneholder også mer kunnskap om IKT samt noe norskundervisning slik at det skal bli enklere å kunne skrive eksamensoppgaven.

 

Formål: 

Servitørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder. Servitørfaget skal bidra til å spre norske og samiske mattradisjoner. Samtidig skal servitørfaget bidra til faglig utvikling med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale trender. Servitøren skal søke å skape en positiv opplevelse for gjesten.

Kurset skal understreke nødvendigheten av å yte gjestene best mulig service. Kurset skal legge vekt på kommunikasjon og veiledning av gjester om mat og drikke. Videre skal teorikurset legge vekt på hygiene ved omsetning av mat og drikke og mersalg. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Kurset skal også bidra til samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Kurset skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som blant annet krever kreativitet og løsningsorientering og bidrar til utvikling av servitørfaget.

 
Hovedområder i kurset: 

Drikke, mat og servering

Hovedområdet handler om klargjøring av lokaler, oppdekking, behandling, ferdigstilling, tilberedning og servering av mat og drikke. Det omfatter også spesialkost og ulike kulturers matskikker. Klargjøring av bar, miksing og presentasjon av drinker står sentralt. Ressursutnyttelse og arbeidsteknikker inngår.

Salg og service

Hovedområdet handler om markedsføring, salg, service, kommunikasjon og profesjonell gjestebehandling. Matglede og mersalg står sentralt.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd, fra varemottak til anretning og servering av måltider. Det omfatter også gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, bedriftens krav til økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter også etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevant regelverk.

 

Dette kurset er et utvidet kurs  på 120 timer. Dermed legges opp til at kursdeltakeren har bedre tid til teorigjennomgangen og det vil være satt av flere timer til skrivetrening/oppgaveskriving. Videre kan man fokusere på grunnleggende ferdigheter i faget/relatert til faget som utregninger/begreper/ikt osv. Selv om dette er et utvidet krus må kursdeltakeren belage seg på en del egenstudie med tanke på oppgaveskriving osv. 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: