Teori til fagprøven

Bransjeprogram Renholdsoperatørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 355058
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 80
Kursstart Info: 27.08.2020 - 19.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.08.2020
Pris: kr 0
Antall dager: 20
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bransjekurs fagbrev-renholdsoperatørfaget for deg som jobber innen reiseliv med renhold, hotell, restaurant ,flyplass eller lignende arbeidssted innen reiseliv

Kurset går tirsdager og torsdager fra 17:00-21:00

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen renhold. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som jobber eller er helt/ delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 31. desember kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset vi har nå begynt å fylle opp kursene som starter i august.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

Har du lang og praktisk erfaring fra renholdsbransjen, men mangler formell kompetanse? Hvorfor ikke ta fagbrev som Renholdsoperatør?

 

Renholdsoperatørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse og bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder
 
 
Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen renholdsoperatørfaget. Renholdsoperatørfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 renholdsoperatørfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er Renholdsoperatør.
 
 
Undervisningen tar for seg følgende hovedområder: 

Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

Renhold

Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.

Bransjelære

Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

 

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet av våren og tidlig høst med mellom 4-8 undervisningstimer hver uke. Vi tar sommerferie, men vil starte opp igjen i midten av august. Eksamen må hver enkelt melde seg opp til i november 2020. Informasjon om oppmelding kommer når det er klart en gang i løpet av kurset.

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: