Teori til fagprøven

Bilfag, lette kjøretøy - Fagbrev

Kurs-id: 283212
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 01.10.2019 - 02.06.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25500
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev i Bilfag er beregnet på deg som jobber på et bilverksted med lette kjøretøy. Fagbrevet skal bidra til å utvikle din kompetanse innenfor feilsøking, reparasjon og service på personbiler og nyttekjøretøy.
 

HVORFOR FAGBREV I BILFAG, LETTE KJØRETØY?

Fagbrevet skal medvirke til at samfunnets behov for transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til sikkerhet, komfort og miljø.

Med fagbrev vil du utvikler kompetanse i reparasjon, vedlikehold og diagnostisering. Videre får du faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil og ha større endringsevne som er med på å gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet. Du blir derfor en investering for bedriften.

Med fagbrev får du yrkestittel bilmekaniker, lette kjøretøy.

 

STUDIEPLAN FOR BILFAG, LETTE KJØRETØY

Utdanningen i Bilfag, lette kjøretøy gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen som privatist i den teoretiske delen av fagprøven for Bilfag.(Les forøvrig hele studieplanen på udirundervisningen tar for seg følgende hovedområder:

Feilsøking og diagnose: Hovedområdet omfatter systemforståelse, feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det bruk av verktøy og instrumenter. Innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer inngår også.

Service og vedlikehold: Hovedområdet omfatter service og vedlikehold og gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr og instrumenter inngår i hovedområdet. Videre omfatter det bruk av dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeider.

Reparasjon: Hovedområdet omfatter reparasjon og utskifting av deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det reparasjon etter gjeldende lover og forskrifter.

Kommunikasjon og kvalitet: Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre inkluderer hovedområdet digitale kommunikasjonsverktøy, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemer. Kostnadsforståelse inngår i hovedområdet.  

 

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening.

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst  videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar.

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Du melder deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside.

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/

Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. 

Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for finansiering: Har du jobbet minimum 4 år med Bilfag med arbeidsplass i Østfold og bostedsadresse i Norge, kan du søke om å få utdanningen finansiert. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

 

MELD DEG PÅ FREM TIL STUDIESTART 

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: