Teori til fagprøven

Betongfaget - Fagbrev

Kurs-id: 363061
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 18.05.2021 - 30.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25500
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Ta fagbrev i Betongfaget!
 
Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som
betongarbeider. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i betongfaget.
 
Har du voksenrett?
 
Har du ikke tidligere fullført videregående opplæring, har du ved søknad til fylkeskommunen lovfestet rett til gratis
videregående opplæring som som fører frem til fag-/svennebrev, studiekompetanse eller tilsvarende. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Østfold har inngått en avtale med Østfold fylkeskommune når det gjelder voksne med rett til videregående opplæring. Opplæringsretten gjelder fra og med det året du fyller 25 år. Tilrettelagt utdanning for voksne. Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Det er Opplæringsloven § 3-5 som gir deg denne retten.
 
All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc. For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt:
  •  bestått den teoretiske eksamen på vg3 nivå.
  •  dokumentere minst 5 års relevant praksis i 100% stilling fra det fagområdet du skal ta fagprøve i.
Den teoretiske prøven avlegger du som privatist/praksiskandidat. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til fag-/svenneprøve når du kan dokumentere nok praksis.
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: